HomeTop navigatie › Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We hebben een aantal veelgestelde vragen alvast voor je beantwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Afspraak


Hoe kan ik me voorbereiden op een sportmedisch onderzoek?

 • De dag voorafgaand aan het onderzoek en de dag van het onderzoek mag je geen zware inspanning verrichten.
 • We vragen je om vlak voor het onderzoek geen koffie of thee te drinken.
 • Bij SportmedX krijg je voorafgaand aan het onderzoek een potje voor de urinetest. Je kunt je ochtendurine ook in een afsluitbaar urinepotje meenemen naar het onderzoek. Deze zijn te koop bij de apotheek.
 • Als je een hardloper bent, is het zinvol om je hardloopschoenen mee te brengen. Na afloop heb je de mogelijkheid om bij SportmedX te douchen.
 • We starten het sportmedische onderzoek met het bespreken van de medische vragenlijst. Deze vragenlijst kun je thuis invullen en meenemen naar je afspraak.

Wat moet ik meenemen naar een sportmedisch onderzoek of sportkeuring?
Kijk in het overzicht wat je precies mee moet nemen naar je afspraak. 

Wanneer heb ik een verwijzing van mijn huisarts nodig?
Als je een afspraak wilt maken bij de volgende spreekuren, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts:

Voor de volgende spreekuren en consulten heb je geen verwijsbrief nodig:

Wat moet ik doen als ik een afspraak wil verzetten of annuleren?
Als je je afspraak wilt verzetten of annuleren, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Afspraken die minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, brengen we niet in rekening. Let op: als je je niet of te laat afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze rekening kun je niet bij de zorgverzekeraar declareren.

Welke sportschoenen moet ik meenemen?
De sportschoenen die je nu gebruikt tijdens het sporten. Beoefen je meerdere sporten? Neem dan per sport één paar sportschoenen mee.

Algemeen

Met welke vragen kan ik terecht bij de sportarts?

 • Bij de sportarts kun je terecht met vragen over het houdings- en bewegingsapparaat, zoals spier- en gewrichtsklachten (als fysiotherapie niet helpt). Dus van voet- of hielklachten tot nek en schouderklachten.
 • Klachten gerelateerd aan inspanning. Denk aan snelle vermoeidheid of verzuring, benauwdheid, maag -darmklachten en overtrainingsklachten.
 • Voeding, trainingsrichtlijnen, medicijngebruik, etc. 
 • (Chronische) ziekte en sport. Bijvoorbeeld bij vragen over hervatten van sport na een operatie of chemotherapie.
 • Prestatieverbetering.

Wat is een ECG?
ECG staat voor elektrocardiogram, beter bekend als een hartfilmpje. Met een ECG wordt de werking van het hart onderzocht. Er zijn twee soorten ECG’s:

 • Rust ECG. Tijdens een rust ECG span je je niet in en blijf je rustig liggen zodat we de conditie van het hart in rust kunnen onderzoeken.
 • Inspannings-ECG. Tijdens een inspannings-ECG moet je juist bewegen, zodat we de conditie van je hart kunnen onderzoeken tijdens inspanning. Een inspannings-ECG vindt meestal plaats op een loopband of een fiets.

Tijdens een ECG worden electroden op je huid geplakt die signalen opvangen en resulteren in een lijn en curven op een scherm of op papier. Bij afwijkingen kunnen hartaandoeningen worden gesignaleerd, zoals hartritmestoornissen, ontstekingen of een hartinfarct.

Wat is een longfunctietest?
Een longfunctietest is een soort blaastest waarmee de sportarts de kracht en inhoud van je longen onderzoekt en bepaalt of je een gezonde longfunctie hebt. De test wordt afgenomen met behulp van een zogenoemde spirometer waar je meerdere keren maximaal door in- en uitademt. Vooraf krijg je een neusklem op. De longfunctietest is een onderdeel van het sportmedisch onderzoek.

Waarom wordt er bij sommige behandelingen of consulten wel BTW berekend en bij andere niet?
Per 1 januari 2008 is de BTW vrijstelling voor medische diensten gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging zal de BTW vrijstelling uitsluitend kunnen worden toegepast voor behandelingen die de gezondheidskundige verzorging van de mens ten doel hebben. Bij het ontbreken van een dergelijk doel is 21% BTW verschuldigd. De beoordeling hiervan ligt bij de behandelend arts.

Is SportmedX aangesloten bij FSMI?
Ja, SportmedX is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI).

Is SportmedX SCAS gecertificeerd?
Ja, SportmedX is gecertificeerd volgens de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

Vergoedingen

Welke kosten worden vergoed door de zorgverzekering?
De volgende kosten worden vergoed door je basisverzekering en kunnen dus ten laste van je eigen risico gaan:

 • Consulten tijdens het sportspreekuur en het spreekuur van de sportarts, mits je een verwijsbrief hebt van je huisarts of een ander medisch specialisme. De factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar. Let op: als je je eigen risico nog niet hebt verbruikt, dan betaal je de kosten geheel of gedeeltelijk vanuit je eigen risico. 
 • Vanuit de basisverzekering heb je recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als je een aandoening hebt die staat op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie.

Afhankelijk van welke aanvullende zorgverzekering je hebt, krijg je de volgende kosten vergoed:

 • Fysiotherapie (tenzij je een chronische aandoening hebt die uit de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie). Kijk in de zorgpolis van je aanvullende zorgverzekering onder het kopje ‘sportzorg’ voor een overzicht van de kosten die door jouw verzekering worden vergoed of kijk op www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg. Vergoedingen uit de aanvullende verzekering gaan niet van je eigen risico af.
 • Een consult bij de manueel therapeut.
 • Een consult bij de podoloog.
 • Sportmedische onderzoeken en sportkeuringen.

De volgende kosten worden niet vergoed door je zorgverzekering:

 • Als je geen aanvullende zorgverzekering hebt en je aandoening niet in de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie staat, wordt fysiotherapie niet vergoed.

Let op: tijdens het sportspreekuur word je gezien door een medisch specialist en een sportfysiotherapeut. Het consult van de fysiotherapeut (of sportpodoloog) wordt afzonderlijk van het consult met de medisch specialist in rekening gebracht. Afhankelijk van je aanvullende verzekering, kan dit extra kosten met zich meebrengen.

Wanneer valt een consult onder de basisverzekering en wanneer onder de aanvullende verzekering?
Sinds sportgeneeskundige zorg onder de basisverzekering valt, ontstaan er soms onduidelijkheden over de factuur.

In principe geldt dat als er sprake is van een zorgvraag, klacht of probleem, de kosten uit de basisverzekering worden vergoed. Je betaalt dan wel eigen risico. Als er geen duidelijke zorgvraag is, dan zal de sportarts zo snel mogelijk duidelijkheid geven of het consult onder de basisverzekering, aanvullende verzekering of eigen rekening valt. Als er geen sprake is van een zorgvraag, dan vallen de kosten altijd onder aanvullende verzekering (of voor eigen rekening als je hiervoor niet aanvullend bent verzekerd).

Op basis van de verwijzing van je huisarts gaan wij er vanuit dat de kosten voor het consult bij de sportarts uit de basisverzekering vergoed zullen worden. Dit betekent dat je een eigen risico moet betalen, als je hier eerder dit jaar nog geen aanspraak op hebt gemaakt. De mogelijkheid bestaat echter dat de sportarts tijdens het consult constateert dat er geen sprake is van een consult dat thuishoort in de basisverzekering. Dit kan betekenen dat de kosten door jezelf of vanuit je aanvullende verzekering betaald moeten worden. De sportarts zal je hierover tijdens het consult informeren.

© 2020 SportmedX | Webdesign: HPU internet services