Right to be forgotten

Uitschrijven of verwijdering van gegevens bij Voetmax Orthopedie. Let op: na het verwijderen van uw gegevens is het niet meer mogelijk een klacht in te dienen. Voetmax Orthopedie is zonder uw gegevens niet in staat om op adequate wijze verweer te voeren tegen uw klacht.

Optie 1: uitschrijven van de gegevens

Wij kunnen al uw persoonsgegevens voor u uitschrijven. Dit betekent dat de gegevens uit het actieve patiëntenbestand van Voetmax Orthopedie worden gehaald. U ontvangt geen berichten of mailings. Uw (medische) gegevens zijn niet verloren gegaan als in de toekomst wordt besloten een behandeling te starten. Hiervoor hoeft u alleen de volgende velden in te vullen.

Optie 2: verwijdering van de gegevens

Het dossier wordt gewist. Dit betekent dat ook in de toekomst geen beroep gedaan kan worden op (onderdelen van) het dossier. Uw verzoek van uitvoeren van het verwijderen wordt bewaard om te voldoen aan wetgeving rond de bewaartermijn van medische gegevens. U heeft een digitale kopie van een identiteitsbewijs nodig om dit formulier in te vullen. Als u dit verzoek namens iemand anders indient, moet u een identiteitsbewijs voor deze persoon verstrekken.

Voer uw eigen gegevens in, ook als u het verzoek indient namens iemand anders. Als u iemand anders vertegenwoordigt, moet u wettelijk bevoegd zijn om namens deze persoon op te treden.

  • Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png.
    Voeg een leesbare kopie van een document toe dat uw identiteit bevestigt. U mag delen van het document (zoals het identificatienummer) onleesbaar maken, op voorwaarde dat de resterende informatie de identiteit bevestigt. Voetmax Orthopedie gebruikt deze informatie uitsluitend om de authenticiteit van het verzoek te waarborgen en om te kunnen aantonen dat op uw verzoek wordt afgeweken van wetgeving rond bewaarplicht van medische gegevens.*
  • Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png.
    Voeg een leesbare kopie van een document toe dat de identiteit bevestigt van de persoon waarvan de gegevens moeten worden uitgeschreven of verwijderd. U mag delen van het document (zoals het identificatienummer) onleesbaar maken, op voorwaarde dat de resterende informatie de identiteit bevestigt. Voetmax Orthopedie gebruikt deze informatie uitsluitend om de authenticiteit van het verzoek te waarborgen en om te kunnen aantonen dat op uw verzoek wordt afgeweken van wetgeving rond bewaarplicht van medische gegevens.

Een afspraak maken met een van onze specialisten?

Wij zijn aangesloten bij: