HomeFooternavigatie › Privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer

Patiënten hebben rechten en plichten in de gezondheidszorg. Deze rechten en plichten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de Wet Klachtrecht. Wanneer een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

Privacy wetgeving – de ”cookiewet”
Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘sportmedx.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van SportmedX en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen SportmedX en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van SportmedX is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

SportmedX voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren, dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van SportmedX zonder uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google AdWords
www.sportmedx.nl maakt gebruik van Google AdWords om te adverteren voor onze diensten. Tijdens uw bezoek aan www.sportmedx.nl wordt er een 3rd party cookie geplaatst welke door Google uitgelezen kan worden om een advertentie te tonen. U kunt zich hiervoor afmelden via het Google privacycentrum.

YouTube
YouTube biedt de mogelijkheid om video's te embedden en af te spelen op websites. Hierbij worden meestal cookies geplaatst. Deze cookies bevatten informatie waarmee YouTube u als bezoeker zou kunnen identificeren. Indien u de cookies niet accepteert, wordt de video niet weergegeven.

Proclaimer
SportmedX besteedt veel zorg aan de informatie op www.sportmedx.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn.

Komt u informatie tegen die onjuist is, dan willen wij dit graag weten. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier website. Na binnenkomst van uw bericht, gaan wij na of uw opmerking correct is. Zo nodig past SportmedX de inhoud zo snel mogelijk aan.

Op pagina’s van www.sportmedx.nl staan links naar andere organisaties en instellingen. SportmedX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Wijziging van SportmedX Privacy Statement
SportmedX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit SportmedX Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit SportmedX Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Wijzigingen op www.sportmedx.nl
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.sportmedx.nl. SportmedX actualiseert regelmatig de informatie op deze site. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De informatie wordt door SportmedX geleverd zonder enige (impliciete) garantie met betrekking tot juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Aansprakelijkheid
SportmedX kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers van deze site dan ook geen rechten ontlenen.

SportmedX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de door SportmedX op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met uw huisarts of medisch specialist.

Links
Op de website van SportmedX is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van SportmedX en SportmedX kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Verwijzing naar informatie en diensten op www.sportmedx.nl
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van SportmedX. SportmedX spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.sportmedx.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van SportmedX heeft.

Copyright
Deze website is eigendom SportmedX. Zonder schriftelijke toestemming van SportmedX mag een bezoeker van deze site geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen.

Klacht of suggestie?
Bij SportmedX doen we onze uiterste best om kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg te bieden. Desondanks kan het gebeuren dat u een klacht hebt over onze zorg. Wanneer dit het geval is spijt ons dat zeer en willen wij er alles aan doen om dit naar tevredenheid op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Ook tips voor verbetering van onze zorg en diensten zijn welkom.

© 2019 SportmedX | Webdesign: HPU internet services