HomeLosse pagina's › Duikkeuring

Duikkeuring

Voordat je gaat duiken is een duikkeuring verplicht, in ieder geval bij de Nederlandse Onderwatersport Bond. Dat is niet voor niks. Onder water krijgt het lichaam namelijk te maken met hele andere factoren (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Er worden daardoor andere eisen gesteld aan het lichaam (en de geest). Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden. Een sport(duiker)arts is speciaal opgeleid om duikkeuringen te verrichten en kan je het beste adviseren. Je kunt ze laten uitvoeren bij de sportartsen van SportmedX. Zij zijn geregistreerd sportduikerarts.

Inhoud duikkeuring

  • De inhoud van een duikkeuring is als volgt:
  • Bespreken van de duikspecifieke sportmedische vragenlijst  
  • Lichamelijk onderzoek (inclusief o.a. KNO onderzoek) 
  • Bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage  
  • Ogentest
  • Longfunctietest 
  • Urineonderzoek (o.a. eiwit en glucose)
  • Indien er aanleiding is voor aanvullend onderzoek kan een rust-ECG (hartfilmpje) of (long)foto worden gemaakt, of wordt je doorverwezen naar een (andere) medisch specialist.

De resultaten worden direct na afloop besproken en je krijgt (indien goedgekeurd) een goedkeuringsbewijs in het Nederlands en Engels mee naar huis. De kosten van een duikkeuring bedragen €100,-.

Maak direct een afspraak voor een duikkeuring.

Vul ook de vragenlijst duiken in ter voorbereiding op de keuring. Kijk voor meer informatie ook op www.duikkeuring.nl, een initiatief van Sportgeneeskunde Nederland.

© 2020 SportmedX | Webdesign: HPU internet services